top of page

Eines per a educadors/es del segle XXI

Amb l'equip de Desdelcos hem iniciat un acompanyament al claustre de l'Escola Antoni Grau i Minguell. La formació, que durarà tot al curs, s'orienta a l'empoderament dels i les mestres per a treballar amb les noves eines que requereix la nova escola del segle XXI (veure Escola Nova 21): una escola oberta a l'aprenentatge vivencial i autònom, al reconeixement i treball de les emocions, a la creativitat, al reconeixement del potencial i necessitats de cadascun dels alumnes, etc.

Aquesta nova escola que s'està gestant requereix d'un nou posicionament per part dels mestres davant la funció educadora. I això és el que treballarem al llarg d'aquest any a Sant Quintí amb el suport del Pla de Formació de Zona.

Estem convençudes que aquests espais són essencials per a l'empoderament dels i les mestres en la transformació del sistema educatiu i per això treballarem en els propers mesos per dur la formació a més centres i grups docents.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page